Nicène Kossentini

Nicène Kossentini The errant (Moment 1)
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/sfjpiCVjf1BlYkVH5-vlrQ/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/sfjpiCVjf1BlYkVH5-vlrQ/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/sfjpiCVjf1BlYkVH5-vlrQ/large.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/sfjpiCVjf1BlYkVH5-vlrQ/small.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/sfjpiCVjf1BlYkVH5-vlrQ/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/sfjpiCVjf1BlYkVH5-vlrQ/medium_rectangle.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/sfjpiCVjf1BlYkVH5-vlrQ/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/sfjpiCVjf1BlYkVH5-vlrQ/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/sfjpiCVjf1BlYkVH5-vlrQ/normalized.jpg
)
Nicène Kossentini The errant (Moment 2)
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/F1028ITFU00PX0VYPKMIPw/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/F1028ITFU00PX0VYPKMIPw/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/F1028ITFU00PX0VYPKMIPw/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/F1028ITFU00PX0VYPKMIPw/tall.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/F1028ITFU00PX0VYPKMIPw/small.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/F1028ITFU00PX0VYPKMIPw/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/F1028ITFU00PX0VYPKMIPw/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/F1028ITFU00PX0VYPKMIPw/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/F1028ITFU00PX0VYPKMIPw/normalized.jpg
)
Nicène Kossentini The errant (Moment 3)
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/UGwFT28QhkZ74rUbVWtnVg/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/UGwFT28QhkZ74rUbVWtnVg/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/UGwFT28QhkZ74rUbVWtnVg/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/UGwFT28QhkZ74rUbVWtnVg/medium_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/UGwFT28QhkZ74rUbVWtnVg/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/UGwFT28QhkZ74rUbVWtnVg/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/UGwFT28QhkZ74rUbVWtnVg/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/UGwFT28QhkZ74rUbVWtnVg/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/UGwFT28QhkZ74rUbVWtnVg/normalized.jpg
)
Nicène Kossentini Tawq al-Hamamah (The ring of the dove) Pages 1&2
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CCKjG7IG1K7l-AmmByPJKw/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CCKjG7IG1K7l-AmmByPJKw/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CCKjG7IG1K7l-AmmByPJKw/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CCKjG7IG1K7l-AmmByPJKw/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CCKjG7IG1K7l-AmmByPJKw/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CCKjG7IG1K7l-AmmByPJKw/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CCKjG7IG1K7l-AmmByPJKw/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CCKjG7IG1K7l-AmmByPJKw/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CCKjG7IG1K7l-AmmByPJKw/normalized.jpg
)
Nicène Kossentini The errant (Moment 4)
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oqwq4x8m1kIFSwKSfZ4TyQ/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oqwq4x8m1kIFSwKSfZ4TyQ/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oqwq4x8m1kIFSwKSfZ4TyQ/medium_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oqwq4x8m1kIFSwKSfZ4TyQ/large.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oqwq4x8m1kIFSwKSfZ4TyQ/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oqwq4x8m1kIFSwKSfZ4TyQ/tall.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oqwq4x8m1kIFSwKSfZ4TyQ/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oqwq4x8m1kIFSwKSfZ4TyQ/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oqwq4x8m1kIFSwKSfZ4TyQ/normalized.jpg
)
Nicène Kossentini The errant (Moment 5)
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/m9XY7vzhNeEfFLT7JWORwg/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/m9XY7vzhNeEfFLT7JWORwg/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/m9XY7vzhNeEfFLT7JWORwg/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/m9XY7vzhNeEfFLT7JWORwg/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/m9XY7vzhNeEfFLT7JWORwg/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/m9XY7vzhNeEfFLT7JWORwg/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/m9XY7vzhNeEfFLT7JWORwg/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/m9XY7vzhNeEfFLT7JWORwg/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/m9XY7vzhNeEfFLT7JWORwg/normalized.jpg
)
Nicène Kossentini The errant (Moment 6)
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vMe4ftzxrenQypyFIBOzTQ/square.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vMe4ftzxrenQypyFIBOzTQ/large_rectangle.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vMe4ftzxrenQypyFIBOzTQ/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vMe4ftzxrenQypyFIBOzTQ/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vMe4ftzxrenQypyFIBOzTQ/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vMe4ftzxrenQypyFIBOzTQ/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vMe4ftzxrenQypyFIBOzTQ/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vMe4ftzxrenQypyFIBOzTQ/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vMe4ftzxrenQypyFIBOzTQ/normalized.jpg
)
Nicène Kossentini Infinitesimal
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3d-o6o7Npr3LK8RWxCbD4Q/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3d-o6o7Npr3LK8RWxCbD4Q/medium_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3d-o6o7Npr3LK8RWxCbD4Q/small.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3d-o6o7Npr3LK8RWxCbD4Q/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3d-o6o7Npr3LK8RWxCbD4Q/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3d-o6o7Npr3LK8RWxCbD4Q/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3d-o6o7Npr3LK8RWxCbD4Q/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3d-o6o7Npr3LK8RWxCbD4Q/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3d-o6o7Npr3LK8RWxCbD4Q/normalized.jpg
)
Nicène Kossentini Infinitesimal
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YDD_8oQwY_tkoL6cUw7_bA/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YDD_8oQwY_tkoL6cUw7_bA/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YDD_8oQwY_tkoL6cUw7_bA/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YDD_8oQwY_tkoL6cUw7_bA/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YDD_8oQwY_tkoL6cUw7_bA/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YDD_8oQwY_tkoL6cUw7_bA/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YDD_8oQwY_tkoL6cUw7_bA/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YDD_8oQwY_tkoL6cUw7_bA/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/YDD_8oQwY_tkoL6cUw7_bA/tall.jpg
)
Nicène Kossentini Infinitesimal (rouge)
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/L_Khr9Dv-j5-8qehxKBjcw/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/L_Khr9Dv-j5-8qehxKBjcw/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/L_Khr9Dv-j5-8qehxKBjcw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/L_Khr9Dv-j5-8qehxKBjcw/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/L_Khr9Dv-j5-8qehxKBjcw/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/L_Khr9Dv-j5-8qehxKBjcw/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/L_Khr9Dv-j5-8qehxKBjcw/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/L_Khr9Dv-j5-8qehxKBjcw/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/L_Khr9Dv-j5-8qehxKBjcw/tall.jpg
)
Nicène Kossentini Shakl
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gN6Fu6VCBbDrukwFTAAT2A/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gN6Fu6VCBbDrukwFTAAT2A/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gN6Fu6VCBbDrukwFTAAT2A/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gN6Fu6VCBbDrukwFTAAT2A/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gN6Fu6VCBbDrukwFTAAT2A/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gN6Fu6VCBbDrukwFTAAT2A/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gN6Fu6VCBbDrukwFTAAT2A/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gN6Fu6VCBbDrukwFTAAT2A/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/gN6Fu6VCBbDrukwFTAAT2A/tall.jpg
)
Nicène Kossentini Shakl I
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/GHLphv6Pvzasbc3qf-5UDg/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/GHLphv6Pvzasbc3qf-5UDg/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/GHLphv6Pvzasbc3qf-5UDg/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/GHLphv6Pvzasbc3qf-5UDg/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/GHLphv6Pvzasbc3qf-5UDg/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/GHLphv6Pvzasbc3qf-5UDg/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/GHLphv6Pvzasbc3qf-5UDg/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/GHLphv6Pvzasbc3qf-5UDg/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/GHLphv6Pvzasbc3qf-5UDg/tall.jpg
)
Nicène Kossentini Shakl II
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/5PMH_n-9RaheJJxEDajclw/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/5PMH_n-9RaheJJxEDajclw/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/5PMH_n-9RaheJJxEDajclw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/5PMH_n-9RaheJJxEDajclw/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/5PMH_n-9RaheJJxEDajclw/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/5PMH_n-9RaheJJxEDajclw/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/5PMH_n-9RaheJJxEDajclw/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/5PMH_n-9RaheJJxEDajclw/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/5PMH_n-9RaheJJxEDajclw/tall.jpg
)
Nicène Kossentini Shakl III
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8rrngbBcjrD5DCUzHKjKSA/square.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8rrngbBcjrD5DCUzHKjKSA/small.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8rrngbBcjrD5DCUzHKjKSA/medium_rectangle.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8rrngbBcjrD5DCUzHKjKSA/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8rrngbBcjrD5DCUzHKjKSA/large_rectangle.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8rrngbBcjrD5DCUzHKjKSA/tall.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8rrngbBcjrD5DCUzHKjKSA/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8rrngbBcjrD5DCUzHKjKSA/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/8rrngbBcjrD5DCUzHKjKSA/normalized.jpg
)
Nicène Kossentini Rasaîl
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q_WZLY7N7zG6RYOkDGiIBA/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q_WZLY7N7zG6RYOkDGiIBA/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q_WZLY7N7zG6RYOkDGiIBA/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q_WZLY7N7zG6RYOkDGiIBA/medium.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q_WZLY7N7zG6RYOkDGiIBA/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q_WZLY7N7zG6RYOkDGiIBA/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q_WZLY7N7zG6RYOkDGiIBA/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/q_WZLY7N7zG6RYOkDGiIBA/tall.jpg
)
Nicène Kossentini Rasaîl
stdClass Object
(
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/IXpna-FsJ-53-x_WVceMfw/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/IXpna-FsJ-53-x_WVceMfw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/IXpna-FsJ-53-x_WVceMfw/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/IXpna-FsJ-53-x_WVceMfw/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/IXpna-FsJ-53-x_WVceMfw/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/IXpna-FsJ-53-x_WVceMfw/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/IXpna-FsJ-53-x_WVceMfw/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/IXpna-FsJ-53-x_WVceMfw/tall.jpg
)
Nicène Kossentini Schize
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iD0u9QlnKOpbIbPbNkJfAQ/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iD0u9QlnKOpbIbPbNkJfAQ/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iD0u9QlnKOpbIbPbNkJfAQ/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iD0u9QlnKOpbIbPbNkJfAQ/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iD0u9QlnKOpbIbPbNkJfAQ/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iD0u9QlnKOpbIbPbNkJfAQ/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iD0u9QlnKOpbIbPbNkJfAQ/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iD0u9QlnKOpbIbPbNkJfAQ/square.jpg
)
Nicène Kossentini What the water gave me VI
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/AB5P9HhudOT5NzlUfXqyxg/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/AB5P9HhudOT5NzlUfXqyxg/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/AB5P9HhudOT5NzlUfXqyxg/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/AB5P9HhudOT5NzlUfXqyxg/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/AB5P9HhudOT5NzlUfXqyxg/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/AB5P9HhudOT5NzlUfXqyxg/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/AB5P9HhudOT5NzlUfXqyxg/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/AB5P9HhudOT5NzlUfXqyxg/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/AB5P9HhudOT5NzlUfXqyxg/tall.jpg
)
Nicène Kossentini What the water gave me V
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Itp6u8H33ppfoxbwzSAKjA/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Itp6u8H33ppfoxbwzSAKjA/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Itp6u8H33ppfoxbwzSAKjA/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Itp6u8H33ppfoxbwzSAKjA/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Itp6u8H33ppfoxbwzSAKjA/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Itp6u8H33ppfoxbwzSAKjA/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Itp6u8H33ppfoxbwzSAKjA/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Itp6u8H33ppfoxbwzSAKjA/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Itp6u8H33ppfoxbwzSAKjA/tall.jpg
)
Nicène Kossentini What the water gave me III
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oS_EB_DCIDg1y_KY2HQicg/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oS_EB_DCIDg1y_KY2HQicg/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oS_EB_DCIDg1y_KY2HQicg/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oS_EB_DCIDg1y_KY2HQicg/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oS_EB_DCIDg1y_KY2HQicg/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oS_EB_DCIDg1y_KY2HQicg/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oS_EB_DCIDg1y_KY2HQicg/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oS_EB_DCIDg1y_KY2HQicg/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/oS_EB_DCIDg1y_KY2HQicg/tall.jpg
)
Nicène Kossentini What the water gave me VIII
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SxE8Dvj4KuxA7yrkNS0-7A/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SxE8Dvj4KuxA7yrkNS0-7A/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SxE8Dvj4KuxA7yrkNS0-7A/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SxE8Dvj4KuxA7yrkNS0-7A/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SxE8Dvj4KuxA7yrkNS0-7A/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SxE8Dvj4KuxA7yrkNS0-7A/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SxE8Dvj4KuxA7yrkNS0-7A/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SxE8Dvj4KuxA7yrkNS0-7A/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SxE8Dvj4KuxA7yrkNS0-7A/tall.jpg
)
Nicène Kossentini What the water gave me IV
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nK8O5nWFnTh1mJaLIboCPw/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nK8O5nWFnTh1mJaLIboCPw/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nK8O5nWFnTh1mJaLIboCPw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nK8O5nWFnTh1mJaLIboCPw/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nK8O5nWFnTh1mJaLIboCPw/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nK8O5nWFnTh1mJaLIboCPw/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nK8O5nWFnTh1mJaLIboCPw/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nK8O5nWFnTh1mJaLIboCPw/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/nK8O5nWFnTh1mJaLIboCPw/tall.jpg
)
Nicène Kossentini What the water gave me I
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/r-LZ_vNF-Ot0l1G7N0nGag/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/r-LZ_vNF-Ot0l1G7N0nGag/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/r-LZ_vNF-Ot0l1G7N0nGag/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/r-LZ_vNF-Ot0l1G7N0nGag/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/r-LZ_vNF-Ot0l1G7N0nGag/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/r-LZ_vNF-Ot0l1G7N0nGag/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/r-LZ_vNF-Ot0l1G7N0nGag/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/r-LZ_vNF-Ot0l1G7N0nGag/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/r-LZ_vNF-Ot0l1G7N0nGag/tall.jpg
)
Nicène Kossentini What the water gave me VII
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mT7dYVYdBOEdt_hdmtPzdw/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mT7dYVYdBOEdt_hdmtPzdw/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mT7dYVYdBOEdt_hdmtPzdw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mT7dYVYdBOEdt_hdmtPzdw/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mT7dYVYdBOEdt_hdmtPzdw/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mT7dYVYdBOEdt_hdmtPzdw/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mT7dYVYdBOEdt_hdmtPzdw/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mT7dYVYdBOEdt_hdmtPzdw/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/mT7dYVYdBOEdt_hdmtPzdw/tall.jpg
)
Nicène Kossentini What the water gave me IX
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7gFpmalEe4aN_XrpZX5fw/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7gFpmalEe4aN_XrpZX5fw/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7gFpmalEe4aN_XrpZX5fw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7gFpmalEe4aN_XrpZX5fw/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7gFpmalEe4aN_XrpZX5fw/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7gFpmalEe4aN_XrpZX5fw/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7gFpmalEe4aN_XrpZX5fw/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7gFpmalEe4aN_XrpZX5fw/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7gFpmalEe4aN_XrpZX5fw/tall.jpg
)
Nicène Kossentini What the water gave me II
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Mtv3flcy-LYoWQ6KQhSWVA/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Mtv3flcy-LYoWQ6KQhSWVA/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Mtv3flcy-LYoWQ6KQhSWVA/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Mtv3flcy-LYoWQ6KQhSWVA/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Mtv3flcy-LYoWQ6KQhSWVA/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Mtv3flcy-LYoWQ6KQhSWVA/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Mtv3flcy-LYoWQ6KQhSWVA/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Mtv3flcy-LYoWQ6KQhSWVA/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/Mtv3flcy-LYoWQ6KQhSWVA/tall.jpg
)
Nicène Kossentini They abused her by saying ...
stdClass Object
(
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CBPkybMJgOu9Riom6iCfgA/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CBPkybMJgOu9Riom6iCfgA/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CBPkybMJgOu9Riom6iCfgA/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CBPkybMJgOu9Riom6iCfgA/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CBPkybMJgOu9Riom6iCfgA/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CBPkybMJgOu9Riom6iCfgA/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CBPkybMJgOu9Riom6iCfgA/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CBPkybMJgOu9Riom6iCfgA/tall.jpg
)
Nicène Kossentini They abused her by saying ... V
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/c0_-wf4V1m9TEjyO9MRaVw/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/c0_-wf4V1m9TEjyO9MRaVw/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/c0_-wf4V1m9TEjyO9MRaVw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/c0_-wf4V1m9TEjyO9MRaVw/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/c0_-wf4V1m9TEjyO9MRaVw/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/c0_-wf4V1m9TEjyO9MRaVw/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/c0_-wf4V1m9TEjyO9MRaVw/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/c0_-wf4V1m9TEjyO9MRaVw/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/c0_-wf4V1m9TEjyO9MRaVw/tall.jpg
)
Nicène Kossentini They abused her by saying ... II
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7ET5pJYMIYFutLUCp0aDw/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7ET5pJYMIYFutLUCp0aDw/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7ET5pJYMIYFutLUCp0aDw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7ET5pJYMIYFutLUCp0aDw/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7ET5pJYMIYFutLUCp0aDw/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7ET5pJYMIYFutLUCp0aDw/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7ET5pJYMIYFutLUCp0aDw/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7ET5pJYMIYFutLUCp0aDw/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/G7ET5pJYMIYFutLUCp0aDw/tall.jpg
)
Nicène Kossentini They abused her by saying ... I
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CdPHHMqCoa46VH7rJARnNg/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CdPHHMqCoa46VH7rJARnNg/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CdPHHMqCoa46VH7rJARnNg/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CdPHHMqCoa46VH7rJARnNg/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CdPHHMqCoa46VH7rJARnNg/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CdPHHMqCoa46VH7rJARnNg/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CdPHHMqCoa46VH7rJARnNg/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CdPHHMqCoa46VH7rJARnNg/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/CdPHHMqCoa46VH7rJARnNg/tall.jpg
)
Nicène Kossentini They abused her by saying ... IX
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3e6mzKEdNqdnav4cigxvZA/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3e6mzKEdNqdnav4cigxvZA/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3e6mzKEdNqdnav4cigxvZA/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3e6mzKEdNqdnav4cigxvZA/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3e6mzKEdNqdnav4cigxvZA/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3e6mzKEdNqdnav4cigxvZA/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3e6mzKEdNqdnav4cigxvZA/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3e6mzKEdNqdnav4cigxvZA/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3e6mzKEdNqdnav4cigxvZA/tall.jpg
)
Nicène Kossentini They abused her by saying ... VII
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4XUOuHLjYV-KFPY_SfUc_w/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4XUOuHLjYV-KFPY_SfUc_w/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4XUOuHLjYV-KFPY_SfUc_w/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4XUOuHLjYV-KFPY_SfUc_w/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4XUOuHLjYV-KFPY_SfUc_w/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4XUOuHLjYV-KFPY_SfUc_w/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4XUOuHLjYV-KFPY_SfUc_w/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4XUOuHLjYV-KFPY_SfUc_w/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/4XUOuHLjYV-KFPY_SfUc_w/tall.jpg
)
Nicène Kossentini They abused her by saying ... V
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3iPn_qm9AWMMp20GS6PXrA/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3iPn_qm9AWMMp20GS6PXrA/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3iPn_qm9AWMMp20GS6PXrA/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3iPn_qm9AWMMp20GS6PXrA/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3iPn_qm9AWMMp20GS6PXrA/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3iPn_qm9AWMMp20GS6PXrA/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3iPn_qm9AWMMp20GS6PXrA/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3iPn_qm9AWMMp20GS6PXrA/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/3iPn_qm9AWMMp20GS6PXrA/tall.jpg
)
Nicène Kossentini They abused her by saying ... VIII
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6K39zkRutknvdaDXjGI_8Q/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6K39zkRutknvdaDXjGI_8Q/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6K39zkRutknvdaDXjGI_8Q/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6K39zkRutknvdaDXjGI_8Q/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6K39zkRutknvdaDXjGI_8Q/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6K39zkRutknvdaDXjGI_8Q/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6K39zkRutknvdaDXjGI_8Q/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6K39zkRutknvdaDXjGI_8Q/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/6K39zkRutknvdaDXjGI_8Q/tall.jpg
)
Nicène Kossentini They abused her by saying ... III
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OXmYQUWPWvM5nWIs80BILA/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OXmYQUWPWvM5nWIs80BILA/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OXmYQUWPWvM5nWIs80BILA/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OXmYQUWPWvM5nWIs80BILA/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OXmYQUWPWvM5nWIs80BILA/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OXmYQUWPWvM5nWIs80BILA/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OXmYQUWPWvM5nWIs80BILA/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OXmYQUWPWvM5nWIs80BILA/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/OXmYQUWPWvM5nWIs80BILA/tall.jpg
)
Nicène Kossentini They abused her by saying ... X
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RJV48Z6i16vzyL5JjjwEXA/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RJV48Z6i16vzyL5JjjwEXA/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RJV48Z6i16vzyL5JjjwEXA/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RJV48Z6i16vzyL5JjjwEXA/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RJV48Z6i16vzyL5JjjwEXA/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RJV48Z6i16vzyL5JjjwEXA/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RJV48Z6i16vzyL5JjjwEXA/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RJV48Z6i16vzyL5JjjwEXA/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/RJV48Z6i16vzyL5JjjwEXA/tall.jpg
)
Nicène Kossentini They abused her by saying ... XI
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/T4SgSraEURhIrK6uwowhTw/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/T4SgSraEURhIrK6uwowhTw/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/T4SgSraEURhIrK6uwowhTw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/T4SgSraEURhIrK6uwowhTw/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/T4SgSraEURhIrK6uwowhTw/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/T4SgSraEURhIrK6uwowhTw/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/T4SgSraEURhIrK6uwowhTw/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/T4SgSraEURhIrK6uwowhTw/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/T4SgSraEURhIrK6uwowhTw/tall.jpg
)
Nicène Kossentini They abused her by saying ... XII
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yxzfc1neBt4wNTsUPQ2HiA/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yxzfc1neBt4wNTsUPQ2HiA/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yxzfc1neBt4wNTsUPQ2HiA/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yxzfc1neBt4wNTsUPQ2HiA/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yxzfc1neBt4wNTsUPQ2HiA/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yxzfc1neBt4wNTsUPQ2HiA/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yxzfc1neBt4wNTsUPQ2HiA/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yxzfc1neBt4wNTsUPQ2HiA/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/yxzfc1neBt4wNTsUPQ2HiA/tall.jpg
)
Nicène Kossentini They abused her by saying ... IV
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vLRZTjIjXAQwAN8uMbXmMw/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vLRZTjIjXAQwAN8uMbXmMw/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vLRZTjIjXAQwAN8uMbXmMw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vLRZTjIjXAQwAN8uMbXmMw/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vLRZTjIjXAQwAN8uMbXmMw/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vLRZTjIjXAQwAN8uMbXmMw/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vLRZTjIjXAQwAN8uMbXmMw/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vLRZTjIjXAQwAN8uMbXmMw/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vLRZTjIjXAQwAN8uMbXmMw/tall.jpg
)
Nicène Kossentini Stories
stdClass Object
(
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SzIVV31aOMmJsbMs0Y8Ujw/large.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SzIVV31aOMmJsbMs0Y8Ujw/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SzIVV31aOMmJsbMs0Y8Ujw/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SzIVV31aOMmJsbMs0Y8Ujw/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SzIVV31aOMmJsbMs0Y8Ujw/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SzIVV31aOMmJsbMs0Y8Ujw/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SzIVV31aOMmJsbMs0Y8Ujw/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SzIVV31aOMmJsbMs0Y8Ujw/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/SzIVV31aOMmJsbMs0Y8Ujw/tall.jpg
)
Nicène Kossentini Heaven or Hell
stdClass Object
(
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vhtf0AepyBT2xcXL24i-rg/large_rectangle.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vhtf0AepyBT2xcXL24i-rg/larger.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vhtf0AepyBT2xcXL24i-rg/medium.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vhtf0AepyBT2xcXL24i-rg/medium_rectangle.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vhtf0AepyBT2xcXL24i-rg/normalized.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vhtf0AepyBT2xcXL24i-rg/small.jpg
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vhtf0AepyBT2xcXL24i-rg/square.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vhtf0AepyBT2xcXL24i-rg/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/vhtf0AepyBT2xcXL24i-rg/large.jpg
)
Nicène Kossentini The poem
stdClass Object
(
  [square] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/XatDzaOZoC6qy_r_rKIubQ/square.jpg
  [medium_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/XatDzaOZoC6qy_r_rKIubQ/medium_rectangle.jpg
  [large_rectangle] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/XatDzaOZoC6qy_r_rKIubQ/large_rectangle.jpg
  [small] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/XatDzaOZoC6qy_r_rKIubQ/small.jpg
  [tall] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/XatDzaOZoC6qy_r_rKIubQ/tall.jpg
  [large] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/XatDzaOZoC6qy_r_rKIubQ/large.jpg
  [medium] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/XatDzaOZoC6qy_r_rKIubQ/medium.jpg
  [larger] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/XatDzaOZoC6qy_r_rKIubQ/larger.jpg
  [normalized] => https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/XatDzaOZoC6qy_r_rKIubQ/normalized.jpg
)